Cải thiện quan hệ hôn nhân nhờ thực tập tỉnh thức

Các nhà nghiên cứu của đại học Harvard nỗ lực hiểu cách thức giúp các các cặp tăng cường sự thỏa mãn đời sống hôn nhân với đôi chút thực hành. Tỉnh thức (mindfullness) là phép thực tập dựa trên ba nguyên tắc rõ ràng. Thứ nhất, chúng ta có thể  mài sắc khả năng […]

Cải thiện quan hệ hôn nhân nhờ thực tập tỉnh thức Read More »