Kỳ cục

Kỳ cục
Đốt cháy mỗi cây cầu tôi qua để tìm lại cảnh đẹp nay đà đánh mất.

Dũng cảm là quyền năng thả bỏ đi thứ tương tự? Song giời ạ, chúng ta đang tranh cãi điều gì vậy cà trong lắm mớ bóng râm của thế giới này?

@ Cập nhật, 23h20′ cùng ngày: Tôi nhận được email của bạn đọc góp ý rằng nên chuyển ngữ câu tiếng Anh trong bức hình là “Đốt cháy mỗi cây cầu tôi qua để tìm thấy nơi tuyệt đẹp nào đó để mà lạc lối.”

Vâng, thật tuyệt cả vì sự nhiệt tình lẫn độ chính xác; với riêng cá nhân tôi, đây là ví dụ sống động cho việc ‘vơ vào’, chỉ thấy điều muốn thấy do đã ít nhiều định sẵn trước ý tưởng muốn chia sẻ. Trên cơ sở kế thừa, tôi chỉnh sửa câu đó thành là “Đốt cháy mỗi cây cầu tôi qua ngõ hầu tìm thấy nơi tuyệt đẹp nào đó để mà lạc lối.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top