Vun bồi sự rõ ràng nội tâm

Đang đọc sắp xong cuốn này, may mắn thấm tiếp thật tự nhiên. Khi thế giới chao đảo, chúng ta vẫn còn có yên bình nội tại riêng mình và duy trì một cảm nhận của sự điềm tĩnh trong biển bồn chồn, náo động.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top