Nhắn (26): Lý giải sự liên kết

Một chiếc lông gà, lông vịt hụt hơi, vụt rơi; xin đừng thúc giục, xin đừng giật cúc; cầu chúc bình yên chuyến bay thấp tè đắm đuối trong đêm.

Nhắn (26): Lý giải sự liên kết Read More »