Đương đầu và chú mục

“Trời tháng Mười chưa cười đã tối“. Vẫy tay dứt tuyệt dĩ vãng trôi qua, hướng tới tương lai sáng tươi đang đến thường luôn chứa đựng lắm đoạn đứt gãy dây dưa vô hình mà nó vốn đích thực đòi hỏi kỹ năng đương đầu đi kèm sự tập trung chú mục; cả hai …

Đương đầu và chú mục Read More »