Đồng hiện ký ức không – thời gian

Buổi tối cuối tuần ủ cái tôi vừa hoai

chưa đủ đô phiên trò kiến giải bộ gõ các thể loại

tiếng người lò dò những tai- mắt- đôi- tay- đây- đó;

hơi dừng thôi mà một liên khác

buộc cột triển lãm phụ nữ hộp sọ nhỏ to

vùi đầy mỹ cảm lặng câm.

Thứ Hai

đã lại nhốt tạm ngủ mơ nơi ở

gửi nhầm tin nhắn;

và tranh thủ di chân

ngắt đứt buồn vui muôn dặm

nửa đường dây lỡ ghi âm thầm tâm trí nhân loại.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top