Nhắn (28): Trao đổi về sức khỏe tâm thần ở ngôi thứ nhất: tôi và chúng ta

Đến hẹn lại lên, có các cách cụ thể để nói với nhau về sức khỏe tâm thần. Những bối rối, lầm lạc trong tâm trí quảng đại quần chúng nào khi nghe tin ai đó bị chẩn đoán mắc một rối loạn tâm thần? Và bất luận, câu chuyện thường luôn nên được kể […]

Nhắn (28): Trao đổi về sức khỏe tâm thần ở ngôi thứ nhất: tôi và chúng ta Read More »