Nhắn (28): Trao đổi về sức khỏe tâm thần ở ngôi thứ nhất: tôi và chúng ta

Đến hẹn lại lên, có các cách cụ thể để nói với nhau về sức khỏe tâm thần.

Những bối rối, lầm lạc trong tâm trí quảng đại quần chúng nào khi nghe tin ai đó bị chẩn đoán mắc một rối loạn tâm thần?

Và bất luận, câu chuyện thường luôn nên được kể ở ngôi thứ nhất (số ít và số nhiều) nhằm tiếp tục nâng cao thêm nhận thức về các vấn đề sức khỏe tâm thần, bởi hiện vẫn còn quá nhiều đối tượng cảm thấy tủi nhục, xấu hổ khi bản thân hay người nhà bị ảnh hưởng, đi kèm không ít người mắc các rối loạn tâm thần chẳng được phát hiện, điều trị kịp thời.

Lần nữa, chẳng hề có ‘bọn họ, chúng nó’; chỉ chúng ta thôi– ở đây, bây giờ…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top