Lắng nghe mắt trà

Còn 8 phút trong ngày để nói về việc lắng nghe đôi mắt trà.

Nếu không có tiền không thể trở thành doanh nhân được. Phải làm việc chăm chỉ nếu muốn kiếm sống và còn dành dụm một vốn tài chính. Rồi nếu đầu tư khôn ngoan thì khoản tích lũy sẽ đầy đặn hơn…

Rõ ràng, tập trung vào đối tượng ra sao cũng chẳng thành vấn đề đáng bàn; quan trọng là định hình thái độ trong tiến trình quan sát.

Và vì thế, thoải mái ngồi với một cô gái cứ nói say sưa suốt gần hết giờ cuối cùng trong ngày– chưa thấy người nữ í biểu hiện muốn dừng dù đường về nhà khá xa– khi đang dùng một loại đồ uống từ cửa hàng Paris Gâteaux, tôi thực sự cảm thấy vị chan chát và nghĩ mình đang lắng nghe đôi mắt của trà.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top