Làm thế nào giúp đỡ người mình biết đang mắc Trầm cảm?

Vào một thời điểm, giai đoạn nào đó, bạn bè, người thân và gia đình chúng ta dễ chừng chợt mắc trầm cảm. Mình có thể là tác nhân quan trọng trong nỗ lực phục hồi của họ. Chuyện ấy phụ thuộc vào tính chất đa dạng của trầm cảm, và thực tế có rất […]

Làm thế nào giúp đỡ người mình biết đang mắc Trầm cảm? Read More »