Cân đong tình tất tong nhân loại

Trong trang trại 16000 m2

Những gì chúng ta nói về khi chúng ta nói về con người là nỗi niềm khổ đau (suffering) hiển hiện.

Tôi đã tập quen nhìn thấy các đôi mắt sưng nhức vì hay khóc nhiều; không rõ biết bao nhiêu giọt lệ ngày đêm đã nhỏ xuống thương thân trách phận, tủi hờn khôn xiết vì cuộc đời chẳng hề diễn ra như ước mơ lòng người, và đặc tính bất toại nguyện tiếp tục nhấn mạnh nét vô thường, vô ngã quá chừng tự nhiên.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top