Một ngày gặp gỡ

Sao những người phụ nữ buồn đau thường hay chợt mỉm cười; yêu thương tự thấy mình đứng tim, nép xó, và đôi môi nào bớt cay xé như ớt đỏ?

Một ngày gặp gỡ Read More »