“Chiếc ghế trống”– Kỹ thuật Trị liệu Gestalt trong Tham vấn Buồn đau, Sầu khổ Vi tế

Trị liệu theo trường phái Gestalt tập trung vào sự tích hợp giữa “toàn thể” con người với môi trường mà anh/ chị ấy chung đụng, sinh sống. Trị liệu Gestalt có rất nhiều kỹ thuật được ứng dụng thành công trong tác nghiệp ngày nay, và có thể dùng cho cả lọat phổ vấn […]

“Chiếc ghế trống”– Kỹ thuật Trị liệu Gestalt trong Tham vấn Buồn đau, Sầu khổ Vi tế Read More »