Kiểu lối giải thích có thể làm tăng thêm những điều nguy kịch

Bốn năm trước, khi Barack Obama trở thành Tổng thống Hoa Kỳ da màu lần đầu tiên, tôi đã thể hiện sự vui mừng ủng hộ bằng cách giới thiệu bài thơ ông viết hồi còn sinh viên. Và hôm nay, diễn văn tái đắc cử đề cập tới tương lai nước Mỹ và “những […]

Kiểu lối giải thích có thể làm tăng thêm những điều nguy kịch Read More »