Khi kẹt dính vào stress…

Các nhà nghiên cứu Đại học Tiểu bang Pennsylvania phát hiện ra rằng, không chỉ chuyện bị áp lực tinh thần (stress) mà cả cách thức mình phản ứng với nó có thể đặt để tác động lâu dài lên sức khỏe. Kết quả công bố cho biết, cách phản ứng với những gì xảy […]

Khi kẹt dính vào stress… Read More »