Tập luyện âm nhạc và phát triển bộ não từ nhỏ

Nhiệt tình giới thiệu thêm nghiên cứu về tác dụng của âm nhạc sau khi nghe nhóm Tam tấu lại thể hiện tối qua tại Viện Goethe, và vào lúc sắp lên Luala để xem các màn trình diễn solo. Theo đó, nhóm tác giả tìm hiểu ảnh hưởng của 5 năm tập luyện âm […]

Tập luyện âm nhạc và phát triển bộ não từ nhỏ Read More »