Tập luyện âm nhạc và phát triển bộ não từ nhỏ

Nhiệt tình giới thiệu thêm nghiên cứu về tác dụng của âm nhạc sau khi nghe nhóm Tam tấu lại thể hiện tối qua tại Viện Goethe, và vào lúc sắp lên Luala để xem các màn trình diễn solo.

Theo đó, nhóm tác giả tìm hiểu ảnh hưởng của 5 năm tập luyện âm nhạc lên bộ não, khởi đầu khi đứa trẻ mới 6-7 tuổi.

Các em được tham gia trong một chương trình miễn phí giáo dục âm nhạc và cả nhạc cụ; chúng sẽ được so sánh với bạn cùng trang lứa, nền tảng kinh tế- xã hội, và khác biệt trong đo lường nhận thức song không có giáo dục âm nhạc.

Đây là một nghiên cứu thú vị, dù chưa rõ lắm các nhà nghiên cứu sẽ diễn giải kết quả ra sao? Chẳng hạn, nói rằng nghiên cứu chỉ ra những tiến bộ trong các khía cạnh khác nhau thuộc năng lực nhận thức cũng như phát triển cảm xúc và xã hội qua 5 năm giáo dục âm nhạc.

Những gì nên quy cho thành tựu này? Liệu đặc thù, dành riêng cho giáo dục âm nhạc, hay mình sẽ thấy nó trong bất kỳ chương trình chương trình ngoại hạng với độ căng dài thời gian như thế ngõ hầu giảng dạy cho trẻ điều gì đó?

Có thể, cần thêm một nhóm trẻ thứ ba nữa– đối tượng đăng ký tham gia chương trình giáo dục âm nhạc miễn phí và có sự tương tự về khía cạnh xã hội/ cộng đồng chăng?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top