Lòng vòng một câu hỏi hai nòng

Tại sao kiếm tìm nhà đầu tư tài chính hay vay ngân hàng để mua đồ đặng thực hiện dự án là một chuyện, dẫn tới việc cầm cố hoặc thế chấp gì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác?

Lẽ nào ở đây cần xem xét mối quan hệ giữa nợ nần, mệnh giá và thêm điều thứ ba nào đấy có thể khiến cho sự vụ sẽ tốt lên, êm ấm hơn hẳn?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top