Ai bảo sự vơ vào chỉ thuần túy là trò tào lao vô hại?

Dù mới đầu cau mày phiền bực khi thoáng đọc dòng chữ vô lý đó, song chầm chậm lắng lại hơi thở thì tôi đâm ra biết ơn thật lòng bài trích dịch đăng trên tờ Tàu Nhanh quen thuộc xưa rồi: Mẹ bị cảm cúm, con dễ mắc chứng tự kỷ. Tại sao ư? […]

Ai bảo sự vơ vào chỉ thuần túy là trò tào lao vô hại? Read More »