Bài thơ tình tháng Mười Một

“Ngày nóng đêm lạnh”, dự báo thời tiết hiện vẫn cứ nói thế chú tâm ngồi nghe đôi vợ chồng tâm sự trễ tràng không muốn làm tổn thương nhau, và bảo với họ về những buồn đau, hạnh phúc thuở mới khởi đầu… Ngoài kia, xa lắm, mọi người bời bời những lo toan, […]

Bài thơ tình tháng Mười Một Read More »