Ưu tư về sức khỏe tâm thần và các gia đình

Thời gian gần đây, tôi nghĩ khá nhiều về những gia đình có người thân dính mắc các trục trặc, phiền nhiễu về sức khỏe tâm thần. Rất vui được nghe độc giả nhiệt tình bày tỏ suy tư cá nhân.

Dưới đây là vài ba câu hỏi liên quan.

– Nếu bạn là người trải nghiệm rõ ràng các rối nhiễu về sức khỏe tâm thần:

 • làm thế nào các thành viên trong gia đình trợ giúp bạn?
 • vì bạn, họ có gặp nhiều trở ngại?
 • bạn có khả năng đưa cho họ thông tin hữu ích, và họ giải quyết như thế nào?
 • ai là người bạn quan tâm trong gia đình? bà con, bạn bè, thành viên cộng đồng (thân thiết), và/ hoặc ai khác?
 • bạn hy vọng lớn lao nhất điều gì trong việc kết nối với gia đình và những mối quan tâm về sức khỏe tâm thần của bản thân? những nỗi sợ hãi ghê gớm nhất?
 • bạn cảm thấy mối quan tâm về sức khỏe tâm thần của bản thân ảnh hưởng như thế nào đến gia đình mình– theo hướng tích cực hay tiêu cực?
 • các chuyên gia chăm sóc sức khỏe có chú ý đến/ mở rộng ra cả gia đình bạn?

– Nếu bạn có người nhà hoặc bạn bè gặp các trục trặc thực sự về sức khỏe tâm thần:

 • bằng cách nào thành viên trong gia đình giúp bạn hiểu được những gì đang xảy đến, diễn ra với họ?
 • mối quan tâm về sức khỏe tâm thần của thành viên gia đình tác động ra sao đến gia đình bạn– theo hướng tích cực hay tiêu cực?
 • bạn hy vọng điều gì nhất trong việc kết nối thành viên gia đình và mối quan tâm về sức khỏe tâm thần của họ? nỗi sợ hãi lớn nhất của bạn là gì?
 • các chuyên gia chăm sóc sức khỏe có chú ý đến, mở rộng ra, bao gồm cả bạn như một thành viên gia đình?
 • mối quan tâm sức khỏe tâm thần của thành viên gia đình làm thay đổi ra sao cách bạn nhìn con người hoặc các tình huống nằm bên ngoài gia đình bạn?

– Nếu bạn là một chuyên gia chăm sóc sức khỏe:

 • bạn cảm nhận ra sao về sự để hết tâm trí của gia đình trong việc chăm sóc những người cần phải liên tục chú ý đến sức khỏe tâm thần?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top