Ẹ quá

Tôi có vài phút để gõ xuống ý nghĩ duy nhất muốn chia sẻ trước khi ngày mới đến.

Và từ cảm thán chủ chốt tràn ngập lúc này rõ ràng nhất là “ẹ quá”.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top