Bài học cần nắm vững: tương quan không hàm ý nhân quả

Lại nữa, nghiên cứu nào tuyên bố rằng facebook làm tăng bệnh tâm thần hả bạn? Từ chính tin bạn dựa vào để chuyển ngữ, cho tới các nguồn khác (chẳng hạn, đây, đây, đây và đây) đều tuyệt đâu nơi nào diễn giải kiểu liều lĩnh và thiếu hiểu biết thế chứ. Ngay cả […]

Bài học cần nắm vững: tương quan không hàm ý nhân quả Read More »