Bài học cần nắm vững: tương quan không hàm ý nhân quả

Lại nữa, nghiên cứu nào tuyên bố rằng facebook làm tăng bệnh tâm thần hả bạn?

Từ chính tin bạn dựa vào để chuyển ngữ, cho tới các nguồn khác (chẳng hạn, đây, đây, đâyđây) đều tuyệt đâu nơi nào diễn giải kiểu liều lĩnh và thiếu hiểu biết thế chứ.

Ngay cả khi ai đó đang tổn thương, đau buồn vì mất mát, chia ly với người yêu thương; các đối tượng mê muội trải nghiệm công nghệ thì cùng lắm, ta khuyến cáo họ nên dành thời gian đọc cẩn thận trước khi đăng nhập fb…

Những yếu tố có thể quy cho sự đứt gãy thực tế và phát triển một trạng thái loạn thần ở bệnh nhân cơ chừng được nhóm tác giả nghiên cứu lưu ý gồm: vắng mặt các dấu hiệu phi ngôn ngữ, và có khuynh hướng lý tưởng hóa đối tượng mình đang giao tiếp, trở nên thân mật mà không hề gặp mặt trực tiếp trước đó bao giờ,…

Các trường hợp trình bày trong nghiên cứu đặc biệt trải qua thời điểm hết sức khó khăn trong đời và mong cầu, tìm kiếm quan hệ trên internet. Liệu bằng cách nào mà những phẩm chất trong quan hệ ở mạng lưới điểm toàn cầu được xem là “nghiên internet” ?

Lưu ý về sau, các nhà nghiên cứu ước làm việc với fb nhiều hơn nhằm tìm hiểu “các dấu hiệu và ứng dụng có tiềm năng gây nguy hại cho các bệnh nhân về mặt cảm xúc hoặc làm cho các bệnh nhân tạo nên sự nguy hại ẩn tàng cho những người khác.”

Tuy mạng xã hội là điều gì vẫn còn khá mới mẻ và hấp dẫn, do đó, không quá đặc biệt nếu ai đó bị tổn thương về mặt cảm xúc sử dụng nó (ẩn danh, che giấu thông tin) song đáng lưu tâm, không thấy đề cập bất kỳ ai bị tổn thương về mặt cảm xúc nghiêng sang hướng tiến hành các quan hệ phi kỹ thuật số (non-digital).

Rõ ràng, internet không phải là vấn đề; đúng hơn, nó giữ vai trò một phương tiện– tựa ma túy chẳng hạn– khiến sự vụ rắc rối, bung xung; dĩ nhiên, năng lực tự nhận thức, trình độ kiểm soát và làm chủ cách vận dụng công nghệ sẽ quyết định thành tựu là tiêu cực hoặc tích cực.

Nhắc lại bài học cần nắm vững: tương quan không hàm ý nhân quả.

Một tương quan (correlation) nghĩa là điều gì đó đang xảy đến cùng lúc với một điều khác. Song nếu tôi đang ra chợ mua chuối và nhận được tin tăng lương thì thật kỳ cục nếu nói rằng, nhờ đi mua chuối ngoài chợ mà tôi được tăng lương– do đó, không có mối quan hệ nhân quả (causation) ở đây. Có một số yếu tố khác cần xem xét cho lý do tại sao tôi được tăng lương.

Lời cuối. Xin tham khảo thêm nguồn nghiên cứu gốc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top