Đêm khuya, lọ mọ Wikipedia

Thường, hình ảnh trên nên xuất hiện và quen thấy lúc khởi đầu buổi sáng, chứ không phải vào thời điểm khi sắp hết ngày như thế này. Tôi cũng hay hình dung việc kiếm tìm các trang Wikipedia như dạng điểm tâm tuy khá thiện cảm song mặc định bị gán là nguồn hạ […]

Đêm khuya, lọ mọ Wikipedia Read More »