Thư Gửi Người (tôi) Thương

Đây là dự án viết một cuốn sách mang tên như thế mà tôi tính sẽ kết thúc vào cuối tháng Hai, tức tầm 3 tháng, nhằm chuyển tải ý tưởng và quan điểm riêng về các mối tương giao vốn bản thân ít nhiều trải nghiệm rồi. Yếu tố ‘thật’ là có, song đáng […]

Thư Gửi Người (tôi) Thương Read More »