December 7, 2012

“Không khuyên nhủ”– nguyên tắc đôi khi cực kỳ phản tác dụng

Có lẽ, một trong những dặn dò thân thiết, thậm chí đã trở thành tâm niệm nằm lòng với hầu hết các bạn học Tâm lý ra là lời này: “không nên (được) khuyên nhủ” khi làm việc với thân chủ. Wow, thực tế thì tình sầu khó nói với nó lắm người ơi, bởi

“Không khuyên nhủ”– nguyên tắc đôi khi cực kỳ phản tác dụng Read More »

Scroll to Top