Mẹ ơi, chúng ta không yêu đất nước Việt Nam của mình à?

(Lá thư giả tưởng về những điều thực tế trong một ngày rất thật) Yêu thương nào mà không đau đớn hả con trai. Trước tin tức thời sự nóng bỏng mấy ngày gần đây, mẹ tự hào vì con mẹ biết quan sát phản ứng xung quanh, hay thích đặt câu hỏi hết sức nghiêm […]

Mẹ ơi, chúng ta không yêu đất nước Việt Nam của mình à? Read More »