December 11, 2012

Một số thay đổi đáng chú ý của phiên bản DSM-5

Như vậy là dù nọ kia, phiên bản kinh thánh của giới tâm thần học DSM-5 cuối cùng đã được bộ phận chứng thực xác nhận chính thức. Nếu bạn quan tâm tất dễ dàng thiệt tình tán đồng ngay rằng, DSM-5 hơi bị phức tạp và quá khó– đặc biệt, nếu muốn nhấn mạnh hết …

Một số thay đổi đáng chú ý của phiên bản DSM-5 Read More »

Nhắn (32): Mẩu giấy bỏ túi

“Không là sống nếu không có một cuộc đời lành mạnh (healthy life); đó đích thị chỉ là một trạng thái của sự bạc nhược (langour) và đau khổ (suffering)- một hình ảnh của cái chết.” Bình thản tiến lên, dù việc công chuyện tư triền miên.

Scroll to Top
Scroll to Top