Cùng ngó trông nhau để càng thấy mình thích thú…

Ngay khi chúng ta nhận ra ai đấy chia sẻ giông giống mình về mặt tộc người, y như rằng chúng ta cũng đang diễn giải tốt hơn các biểu đạt trên khuôn mặt của đối tượng có cùng bản dạng dân tộc, quốc gia, nhóm vùng, địa phương tựa chúng ta vậy. Chúng ta […]

Cùng ngó trông nhau để càng thấy mình thích thú… Read More »