Hiệu ứng niềm tin

Hiệu ứng niềm tin

Khi nhìn vào sự dàn dựng công phu cùng kỹ xảo điện ảnh tân kỳ 3D thì càng thấy ra sự câm nín quá dài lâu của tâm linh. Xem Life of Pi là dịp may nghe kể chuyện để nhỏ lệ âm thầm sau cặp kính… Và một thế giới như thế mãi mãi đã khác hẳn trong lòng. Lành thay.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top