Trầm ngâm lưng chừng tâm thần học

Dĩ nhiên, với riêng cá nhân tôi điều đó được ưu tiên liên tưởng ngay tới sức khỏe tâm trí và các rối loạn tâm thần. Bởi biết bao định kiến, tư tưởng tỏ ra kỳ thị và lối phân biệt đối xử với những ai gặp sự cố đau lòng; dù thực tế chứng […]

Trầm ngâm lưng chừng tâm thần học Read More »