Hoang tưởng có rất nhiều dạng thức

Hoang tưởng (delusion) có rất nhiều dạng thức, song chung quy tất cả chúng đều là thứ ảo ảnh điên đảo (illusion) cứ hoài chăm bẵm, dính bám mãi với sự tồn còn riêng có của chúng ta– chúng ta là ai. Một giả thuyết nảy sinh (không phải là nguyên lý quyết định mình […]

Hoang tưởng có rất nhiều dạng thức Read More »