February 10, 2013

Nhắn (38): Năm Rắn

Ngày đầu tiên của Năm Mới Quý Tỵ. Cả huyền thoại, tôn giáo và chủ nghĩa biểu tượng nói chung đều vẫn nhìn nhận con rắn mang tính tích cực. Với đạo Phật, rắn đôi lúc đóng vai trò tiêu cực khi nó đại diện cho Sân (hatred) [lợn đại diện cho điên đảo hoang […]

Nhắn (38): Năm Rắn Read More »

Từ nay thân rắn siêng tu tập, kẻo hổ mang danh kiếp làm người…

Có câu chuyện của một người đàn ông, sau khi chết, tái sinh thành một con rắn. Vì vẫn còn giữ lại trí năng lẫn ký ức nên chi anh ta biết rằng mình làm rắn là do bị trừng phạt bởi kiếp trước. Con rắn- anh ta lớn nhanh và đòi ăn liên tục,

Từ nay thân rắn siêng tu tập, kẻo hổ mang danh kiếp làm người… Read More »

Scroll to Top