Điều gì cần quan tâm về bữa ăn cuối cùng của Đức Phật?

Sách vở ghi lại rằng, trước khi qua đời, Đức Phật thọ nhận một bữa ăn do một người thợ rèn tên là Cunda hiến cúng; bữa ăn còn liên quan đến cả việc sửa soạn cái gọi là sukara maddava (“pig’s delight”).

Có nhiều cách giải thích khác nhau về món ăn này: thịt ba chỉ, măng tre, cơm, v.v… Rõ ràng, việc định danh sukara maddava đã bị lãng quên ngay từ thời rất xa xưa và về sau các Phật tử mới chú tâm suy đoán. Các Phật tử thuở ban đầu chắc chắn là không hề bảo quản thông tin về sukara maddava bởi vì hoàn toàn đúng đắn rằng họ nghĩ nó chẳng chút quan trọng. Sau này mới có một sự suy đoán ghê gớm đến vậy về bữa ăn cuối cùng của Đức Phật.

… Từ khía cạnh tu tập, ý nghĩa duy nhất về bữa ăn cuối cùng của Đức Phật cần quan tâm là nó minh họa thêm lần nữa về năng lực siêu tuyệt của lòng từ bi.

Khi Đức Phật nhận ra đoạn kết sắp đến gần, Ngài lập tức nghĩ tới việc Cunda có thể bị đổ tội là nguyên nhân khiến Đức Phật chết.

Nhằm ngăn ngừa điều này xảy ra, Đức Phật chỉ thị cho đệ tử Ananda quay lại làng của Cunda để bảo với người này phục vụ một bữa ăn cuối cùng cho Ngài như là hành động thiện lành và ân phước. Do đó, ngay cả khi đang bị ốm đau, kiệt sức và kề cận cái chết thì ý nghĩ duy nhất của Đức Phật tất cả chỉ vì lợi lạc của các chúng sinh.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top