Chuyện nọ xọ chuyện kia

Lần đầu tiên nghe thấy cụm từ Anh ngữ “Stop and smell the roses“, tôi tự hỏi thực sự nó mang ý nghĩa ra sao. Sau rốt, lẽ nào họ không biết rằng chúng ta cần phải đi làm, đưa con cái đến lớp học ngoại ngữ, phụ giúp nấu ăn, tắm cho bọn nhóc, …

Chuyện nọ xọ chuyện kia Read More »