Nhắn (40): Toi đời vì sự cám dỗ

Chúng ta cần thêm chút ấm áp của lòng từ bi; bớt đi nhiệt huyết của đam mê; giảm nhẹ hẳn vẻ lạnh lẽo của tính thanh thản.–

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top