Déjà vu là cái sự vụ chi chi?

Băng hình trên xem xét các nguyên nhân của hiện tượng déjà vu và khẳng định nó có thể là một sự đứt rớt giữa các phần của não bộ đang xử lý đồng thời ngay lập tức thông tin thuộc phần vô thức và ý thức; ngoài ra, clip này cũng giải thích các hiện tượng loanh quanh rất ấn tượng khác như presque vu, jamais vu và phản xạ mơ ngủ bất thình lình (hypnagogic jerk).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top