Một cái nhìn về sự tác nghiệp, hành nghề

Đem tâm lý học ra với cuộc đời; bán nó thật nhiệt tình, chính trực và đáng giá, thậm chí, nếu nắm bắt nhu cầu quá cấp thiết thì đưa hết hàng luôn…

Bất luận lựa chọn tên gọi sự việc kiểu gì, cơ chừng thật không dễ dàng chút nào để triển khai một cách chất lượng và thực thi bền vững công việc quan yếu này.

Trước hết, bản thân sự tiến hóa của tâm lý học nước nhà đòi hỏi khoảnh khắc phản ánh nghiêm túc.

Một tiêu điểm chú tâm thiết thực luôn luôn phải nhắm đến là việc đào tạo, huấn luyện người thực hành.

Lý thuyết học hỏi lẫn tiến trình tác nghiệp đem lại cho chúng ta cơ hội làm việc với con người trong nỗ lực trao quyền, nâng đỡ để họ cảm thấy việc giải quyết các vấn đề tốt hơn lên, để sống ở đời nhiều trang trọng và đầy trách nhiệm, và hành xử chức năng đời thường hiệu quả.

Sự biến chuyển của khái niệm “công bằng xã hội” khẳng định, những can thiệp thì mang tính tiếp nối liên tục. Người tác nghiệp, hành nghề tâm lý học không hề làm việc cô độc với mỗi cá nhân hoặc một hệ thống gia đình; chúng ta nhìn vào các bối cảnh bên trong mà cá nhân thao tác.

Chúng ta biết rõ các yếu tố bối cảnh ảnh hưởng tới các thành tựu sức khỏe tâm trí. Chẳng hạn, chỉ nội sự hiện diện của một hồ sơ miễn trách nhiệm hoặc cấm đoán thiếu chứng cứ thuyết phục là một sự tác nghiệp loại trừ– một yếu tố bối cảnh tác động trực tiếp đến sức khỏe tâm trí của nhiều cá nhân bởi ngăn chặn, đóng sập các cơ hội làm việc, sinh hoạt của họ.

Chúng ta có thể trợ giúp người ấy tiến hành các kỹ năng ứng phó đặng làm suy giảm stress, cải thiện tâm trạng phấn chấn, và hòa giải với quá khứ, song một khi sự loại trừ kéo dài diễn ra thì tất cả nỗ lực của chúng ta– bất luận tốt đẹp và hay ho đến thế nào– sẽ bị cùn mòn đi hẳn. Những kiểu tác nghiệp loại trừ này đích thực là loại đóng thuế sức khỏe quá nặng nề đối với bất kỳ ai, với hệ thống trợ giúp và cộng đồng đang chung đụng cùng họ.

Chúng ta gánh vác cả trách nhiệm và đặc ân trong việc tác động đến các yếu tố bối cảnh và các hệ thống vốn ít nhiều có cơ hội tạo tác, cho phép người ta đạt được các thành tựu tốt đẹp hơn. Đó là trách nhiệm và đặc ân của mỗi một công dân nên đòi hỏi hành xử mực thước nhằm thiết lập một sự thống nhất, kết nối nhiều hoàn hảo hơn.

Dĩ nhiên, chúng ta có nhiều con đường để duy trì các thành tựu công bằng xã hội. Bất kể nền tảng lựa chọn là bảo thủ, cách tân, trung dung hoặc triết lý hành nghề nọ kia thì tất cả đều cần chịu đựng với sự dũng cảm và phản biện. Hy vọng của chúng ta là cộng đồng sẽ dấn bước đủ dạng kiểu cân nhắc và đối thoại này không chỉ duy mỗi một hôm mà đều đặn hàng ngày khi hành nghề, tác nghiệp.

Lần nữa, trước khi đến bước đó, chúng ta phải có một hiểu biết thông thường và ngôn ngữ liên quan thẩm quyền, trình độ chuyên môn, đặc biệt đến công bằng xã hội; rằng công bằng xã hội là gì, và làm thế nào nó có thể được dùng để nâng cao sức khỏe tâm trí.

Trước khi mình quá mê mờ về chính ta…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top