Sử dụng TV và phim điện ảnh làm công cụ truyền thông về đời sống tâm lý và sức khỏe tâm trí

Hầu hết mọi người không tham gia hội thảo, đọc tạp chí hoặc tham vấn với các nhà tâm lý định kỳ đều đặn để nắm biết đến tin tức và thông tin về sức khỏe tâm trí. Vậy, đâu là nơi chúng ta thường nghe, nhìn về sức khỏe? TV và phim ảnh, dĩ […]

Sử dụng TV và phim điện ảnh làm công cụ truyền thông về đời sống tâm lý và sức khỏe tâm trí Read More »