Chat chit về sự thật thà, chân thực

Người hỏi (N): Đôi khi em nói dối để bảo vệ sự riêng tư của chính em Mình đáp (M): Có lẽ cô định thể hiện là mình không thoải mái với chủ đề trao đổi hoặc muốn thay đổi nó đi? N: Đôi khi đúng là thế bởi vì em không muốn thảo luận […]

Chat chit về sự thật thà, chân thực Read More »