May 3, 2013

Nhắn (41): Trước một cuộc ra đi không hề sướt mướt…

Có một miền đất ma thuật, nơi đó mỗi chúng ta được quyền yêu sách. Tên nó là Dĩ Vãng. Tất cả chúng ta vốn kế thừa từ đấy, vì chính chúng ta là người dựng xây lên vậy. ……… Chúng ta không chỉ sống ở thời hiện tại mà thôi. Quá khứ với tất […]

Nhắn (41): Trước một cuộc ra đi không hề sướt mướt… Read More »

Chat chit về sự thật thà, chân thực (2)

Chống lại biểu hiện giận dữ bằng tình thương, thói tệ bạc bằng lòng hào hiệp, tính keo kiệt bằng phẩm chất rộng lượng, và sự nói dối bằng việc nói sự thật. N: Nếu người ta nói kiểu nước đôi, em sẽ hỏi rõ ràng bằng được. M: Điều đấy đòi hỏi kỹ năng,

Chat chit về sự thật thà, chân thực (2) Read More »

Scroll to Top