Tuyên bố của NIMH dự báo sẽ có sự thay đổi lớn lao trong cách chẩn đoán các rối loạn tâm thần

Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia của Hoa Kỳ (NIMH)– đơn vị cấp vốn nghiên cứu lớn nhất thế giới– mới đây vừa tạo nên một sự kiện chấn động, trong khi chỉ còn hai tuần nữa là Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ (APA) đưa ra giới thiệu rộng rãi DSM-5; theo đó, NIMH tuyên bố rằng nó sẽ được “tái định hướng các nghiên cứu thoát khỏi kiểu phân loại DSM“.

Giám đốc NIMH Thomas Insel nói rằng, DSM thiếu độ tin cậy, ứng nghiệm (validity), và rằng “các bệnh nhân mắc rối loạn tâm thần sẽ được phục vụ tốt hơn”.

Hậu quả, NIMH từ nay sẽ ưu tiên tài trợ các nghiên cứu không dính dáng tới các phân loại DSM.

Sắp tới đây, chúng tôi sẽ được hỗ trợ các dự án nghiên cứu bắt chéo nhau các phân loại hiện tại– hoặc các tiểu phân loại hiện tại– đặng khởi sự phát triển một hệ thống tốt hơn. Điều này có ý nghĩa gì với các đối tượng tác nghiệp? Các thử nghiệm lâm sàng có thể nghiên cứu tất cả bệnh nhân trong một rối loạn khí chất lâm sàng hơn là thỏa mãn các tiêu chí rối loạn trầm cảm điển hình. Các nghiên cứu về chỉ dấu sinh học cho “trầm cảm” có thể bắt đầu bởi việc nghiên cứu bắt chéo nhiều rối loạn mất khoái cảm hoặc định kiến đánh giá cảm xúc hoặc chậm phát triển tâm-vận động đặng hiểu biết chu trình ẩn bên dưới các triệu chứng này. Điều này có ý nghĩa gì với các bệnh nhân? Chúng tôi cam kết tạo nên các phương thức điều trị mới mẻ và tốt hơn, song chúng tôi cảm thấy điều này sẽ chỉ xảy đến khi phát triển một hệ thống chẩn đoán chính xác hơn.

Một cách tiếp cận thay thế khác mà giám đốc NIMH đề nghị là dự án Các Tiêu chí Miền Nghiên cứu (RDoC) có mục đích mở tung những gì được nhìn nhận như là ‘các bộ phận cấu thành’ của những bất thường trong điều chỉnh tâm lý nhờ hiểu biết các khó khăn, trục trặc thuộc về sự khác biệt trong nhận thức, thần kinh và gene.

Đáng nói, điều này có thể sẽ không thay đổi sớm liền cách thức các nhà tâm thần học điều trị bệnh nhân. Các rối loạn được nhìn theo kiểu DSM sẽ còn là trật tự tuân thủ chí ít bởi vì, một bằng chứng đủ lớn cho tính hiệu quả của thuốc men được dựa trên việc đưa ra tiêu chuẩn của các chẩn đoán.

Dự án RDoC đa phần được nhìn nhận là cực đoan, bởi vì nó có nhiều điểm tương tự với cách tiếp cận được thực hiện dựa trên các phê bình khoa học của tâm thần học chính thống, vốn đồng tình với cách tiếp cận dựa trên triệu chứng để hiểu biết các rối nhiễu liên quan sức khỏe tâm trí thường quen bị chối bỏ bởi phe phái theo “chẩn đoán trình bày các bệnh riêng biệt”.

Tổ chức NIMH thường là một trong các nhà tài trợ, ủng hộ cho quan điểm sau, vì vậy sự kiện nó lấy RDoC làm lá chắn tiên phong không chỉ là cái vỗ mặt vào APA và DSM mà nó còn được xem như điềm báo về một sự thay đổi lớn trong cách thức chúng ta có thể tưởng nghĩ về các rối loạn tâm thần vào các thập niên tới đây.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top