Mùa hạ chẳng bao giờ đi xa…

Water Front 18-5

Hồ Tây vớt gì trong mắt, một ngày vắt tia nhìn từ đôi môi em vừa dịu tầm ánh sáng.

Bằng lăng tím, hoa phượng đỏ suốt con đường xóa từng chặng dừng chân.

Thời gian chưa thôi ngân nga giai điệu ve sầu, không gian đâu chịu ngừng hẳn cái mái chèo khua động vào tâm tưởng

Mùa hạ chẳng bao giờ đi xa…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top