May 22, 2013

Xử lý vấn đề thiếu nhất quán trong tham vấn tâm lý

Một trong những thách thức đôi khi khá gay cấn cho nhà tham vấn là vấn đề thiếu nhất quán, những trò chơi và kiểu lối che phủ mù mờ được thân chủ thể hiện khi bày tỏ, cởi mở. Dưới đây là ví dụ minh họa các kiểu loại thường gặp: (i) Những điều

Xử lý vấn đề thiếu nhất quán trong tham vấn tâm lý Read More »

Scroll to Top