Sáng sớm mùa hạ

Đường lên đỉnh núi vắng
một lần phủ sương giăng quấn quýt
tinh mơ ai thủ thỉ…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top