Nhắn (44): Cho

Tử vi hoa có biết trước đời mình...
Tử vi hoa có biết trước đời mình…

Chúng ta có thể cho đi bất kỳ thứ gì mình thích, kéo dài bao lâu mình còn cảm thấy thoải mái và sướng khoái.

Đầu tiên thì mời nhiệt tình một cốc trà đá, nước lọc mát lạnh mà không cảm thấy nuối tiếc, phải hy sinh, tiến hành ngay lập tức và phát hiện thấy đầy thú vị. Khi tính rộng lượng tăng thêm, còn dễ dàng cho đi điều gì đó mang giá trị lớn. Chung cuộc, cơ chừng chúng ta có cả năng lực đủ cho đi chính bản thân mình nữa.

Nguy hiểm là làm rất nhiều và quá nhanh; cho không khôn ngoan là chia sẻ với người khác hoang tưởng của chính mình.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top