Nền tảng vững vàng cùng với chút xíu tiếng rít kinh hoàng

Chuyện kể rằng từng có một con rắn hổ mang do quá ấn tượng với sự lịch duyệt của vị sư ẩn cư kề cạnh nơi am tranh ven rừng kia nên xin phép ngài được làm đệ tử. Bậc tu hành đồng ý; dẫu biết rằng các loài rắn có thể dễ dàng nóng […]

Nền tảng vững vàng cùng với chút xíu tiếng rít kinh hoàng Read More »