Tại sao chúng ta quá dễ dàng để dùng thức ăn rất nhiều ?

Ăn. Ăn. Ăn. Lại ăn. Ăn tiếp thôi. Sau thời gian chưa dài đã thấy đói, nên hãy vẫn còn thói quen tống vào thêm. Và nó đánh trúng phóc luôn. Đúng ngay vào cái bụng. Mình no kềnh lắm, không cảm thấy thoải mái nữa. Có thể gặp đôi triệu chứng khó tiêu, đầy […]

Tại sao chúng ta quá dễ dàng để dùng thức ăn rất nhiều ? Read More »