NLP làm được cái chi ?

Bất chấp cái vẻ phức tạp ngay từ tên gọi, NLP hay Lập trình Ngôn ngữ Thần kinh, thực sự không quá rối rắm gì lắm; bởi nó đơn giản nghiên cứu mệnh đề của những nền tảng tích cực trong tâm trí rồi tái lập, làm lại chúng đặng tạo tác ra các thành […]

NLP làm được cái chi ? Read More »